Bódi Péter A BIOETANOL ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI OTTÓ-MOTORBAN ANALYSIS OF BIO-ETHANOL USED IN OTTO ENGINES

Napjainkban jelentős probléma az üvegházhatás. Kialakulásának egyik elsődleges okozója a közlekedés. Ezen belül a közúti gépjárművek kibocsátásai a legmeghatározóbbak a környezetterhelés szempontjából. A Föld gépjárműállománya nagyban függ a fosszilis energiahordozóktól. A kőolajkészletek végesek, a tartalékok előreláthatólag 50 éven belül kimerülnek. A mobilitás fenntartásához elengedhetetlen alternatívák keresése a nem megújuló energiaforrások kiváltására. Új lehetőséget jelentenek a bioüzemanyagok.

Írásomban bemutatom a bioetanolt, mint a benzinmotorok egyik lehetséges hajtóanyagát.

A SAAB magyarországi importőr szervezetének jóvoltából ismertetek egy BioPower járművet, ami a Flex-Fuel járművek körébe tartozik.

A cikkem befejező részében a már említett BioPower gépkocsin elvégzett méréseket közlöm. A járművet görgős teljesítménymérő fékpadon teszteltem.

A szakirodalmak áttekintésével és az általam végzett összehasonlítás illetve mérések alátámasztották azt a tényt, hogy a bioetanol egy megfelelő alternatívát jelent Ottó-motorok hajtására.