Gurmai László SZÁLLÍTÓKOCSIK TESZTELÉSE ÉS VALIDÁCIÓJA A TEREPVISZONYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

A terepen közlekedő járművek fárasztóvizsgálata számos esetben a valós terepi körülményeknél fellépő hibajelenségektől eltérő meghibásodásokat eredményezett. Ez arra vezethető vissza, hogy az eddig használt vizsgálati módszerek nem, vagy nem elegendő pontossággal modellezik a valóságban is előforduló, járműveket érő erőhatásokat. A terepen vontatott járművekre ható, a szerkezetet károsító hatások megismeréséhez méréssorozatok lefolytatása szükséges. A mérési eredmények felhasználásával létrehozott terepmodellek segítségével lehetőség nyílik a valóságban is előforduló erőviszonyokat jobban megközelítő fárasztóvizsgálati módszer kidolgozására.