Máthé László TEREPEN BEKÖVETKEZŐ BALESET ELEMZÉSE A TALAJPARAMÉTEREK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

A terepen bekövetkező balesetek számos problémát jelentenek az igazságügyi szakértők számára. A jelenleg használt szimulációs programok csak közelíteni tudják a terep járművekre gyakorolt hatását. A Szent István Egyetem Járműtechnika Tanszékén terepjáráselméleti kutatások folynak, melyek fő célja a terepre behatoló gépjármű mozgásképességének meghatározása szimulációval. A terepre behatoló jármű mozgását a terepjáráselmélet törvényszerűségei határozzák meg. A balesetelemzések során szükséges megvizsgálni a talaj és a gumiabroncs kapcsolatát, a talajmechanikai paraméterek hatását a jármű mozgékonyságára.