Pillinger György Vályogos homoktalaj terepprofil mérése

A terepen haladó jármű mozgását a terep-jármű kapcsolat fizikai és mechanikai tulajdonságai határozzák meg. A járművek mozgását meghatározó fontosabb befolyásoló tényezők a talaj fizikai-, mechanikai tulajdonságai, a talaj-gumiabroncs kapcsolatban kialakuló tolóerő, valamint a makró és mikro akadályok [1., 2.]. E tanulmány a vontatási kísérletek során felvett terepprofil mérések módszerét és kiértékelésének eredményeit tárgyalja. Mivel a terepen haladó jármű mozgását a terep profilja jelentősen befolyásolja.