Dr. Gedeon József, A terepfelszín modellezésének továbbfejlesztése


A jármuvek dinamikai méretezéséhez is, a terepen való közlekedés és áruszállítás tervezésé-hez is a terepfelszín pontos és egyszeru modellezése szükséges. A mérésnél/regisztrálásnál és az értékelésnél kaotikus módszereket és eljárásokat tanácsos használni. A szokásosnál surubb mintavételezés javasolható. A jelenlegi egyszeru középérték számításról mozgó középérték, azaz középérték függvény, számítására kell áttérni. Meghatározható, hogy a regisztrátumban mi az aránya a véletlenszeru információnak a determinisztikushoz viszonyítva. A léptékpara-méter a térbeli spektrumok (útprofil) idobeli spektrumokba (terhelés, gyorsulások, stb.) való pontos transzformációját adja gerjesztési számításokhoz. Bár a spektrumok finomszerkezeté-vel kapcsolatban vannak még tisztázásra váró kérdések, eddigi ismereteink alapján is már a jármuvek gerjesztett mozgása és terhelése a gyakorlatban szükséges pontossággal számítható. Háromhetes kísérletsorozat igazolta a kaotikus modellezés megbízhatóságát.