Forma, tartalom


Formai és tartalmi követelmények a publikáció összeállításához


A cím alatt a szerzők fényképe és neve , tudományos fokozata, beosztása és munkahelye e-mail címe legyen olvasható. A szöveg formai elhelyezése és betűmérete a mellékelt minta publikáció ( template) szerint legyen elkészítve.
Abstract, ( tömörítvény )
.
A abstract hossza maximálisan 1500 karakter a szóközökkel együtt. Magyarul és angolul kötelező leadni. A tömörítvényt úgy kell összeállítani, hogy mint a cikk teljes szövegével együtt olvasva, mint annak ismerete hiányában érthető legyen.

Keywords, (kulcsszavak) . A tudományterület meghatározása, két-három szóval vagy kifejezéssel.

Bevezetés. (Minden esetben új oldalon kezdődik)
Munkánk tudományos előzményeit
tárgyalja. Ezek alapján érthető meg a vizsgálandó probléma. Munkánk tudományos előzményei többnyire már megjelent közlemények formájában kereshetők elő. Az irodalom áttekintésekor minden olyan közleményre hivatkozzunk, amely szorosan hozzátartozik a tárgyhoz és szükséges a probléma megértéséhez. Az olvasó szempontjából annak megismerése a lényeg, hogy hol tart ma a tudomány az adott témában.
A bevezetés utolsó bekezdése a kísérlet célkitűzésének megfogalmazása. Ez lehetőleg ne csak a vizsgálandó területet jelölje meg, hanem egy konkrétan és világosan megfogalmazott kérdés legyen mert mint tudjuk, minden kísérlet egy kérdés a természethez.
Képletek írásakor normál jeleket alkalmazzon, használja szövegszerkesztőjének képletszerkesztőjét. Nem javasolt a dőlt, vastagított betűkészlet.                                                                                                           Az ábrákat és táblázatokat szerkessze be a szöveg közé az ön által javasolt helyre. Valamennyi ábrát és táblázatot sorszámmal kell ellátni. Ne feledkezzen meg az ábrák és táblázatok aláírásáról sem. Valamennyi ábrára és táblázatra a szövegben is hivatkozni kell.
A cikkben leírt irodalom kutatást hivatkozni kell. A sok formai lehetőségből mi a szögletes zárójelbe írt irodalom jegyzék sorszáma szerző neve, kiadás évszáma módszert tartjuk lövetendőnek.
Különös figyelmet kérünk fordítani a szerzői jog és a mérnök etika idevágó kérdéseire. Könyvből ábrát, táblázatot, szöveget csak a kiadó és a szerző előzetes írásbeli engedélyével vehetünk át. Ha a hivatkozott cikk szövegét szó szerint idézzük akkor ezt a bekezdést idézőjelbe kell helyezni.
Mértékegységek tekintetében a szabványos SI mértékegységeket kérjük használni.

Publikációnk további fejezetei a „Bevezetés” után a következők legyenek.
2.Anyag és Módszerek
3. Eredmények
4. Eredmények értékelése, vagy Megbeszélés
5. Összefoglalás

Az egyes fejezetek tartalmi követelményeiről bővebben olvasható , Tomcsányi Pál Általános Kutatásmódszertan (2000, Szent István Egyetem Gödöllő, ISBN:963 86097 0 2), valamint Bauentner Károly Hogyan írjunk tudományos közleményeket (1982, TAKEFT Tudományos Takarmánygazdálkodási Kutatási Fejlesztési Társaság ) könyvekben.
A publikációra küldött kéziratokat a Microsoft Word szövegszerkesztővel kérjük elkészíteni és elektronikusan beküldeni. A szöveg formai elhelyezése és betűmérete a mellékelt mintapublikáció (template) szerint legyen elkészítve. A szerzők fényképét elektronikus formában kérjük megküldeni ha erre igényt tartanak. A lektorált cikkeket megjelenés előtt pdf file-ba konvertáljuk és ezután tesszük fel a web oldalra.